Regulamin


Regulamin korzystania ze strony internetowej Agencji Wydawniczej "Promocja" obejmujący możliwość przesyłania informacji, ogłoszeń i reklam oraz korzystania ze sklepu internetowego.


  1. Dane osobowe podane w rejestracji są tylko do wiadomości Agencji Wydawniczej ,,Promocja''.
  2. Przesyłane informacje i ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, norm obyczajowych i moralnych dóbr osobistych i praw innych osób oraz nawoływać do dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp.).
  3. Informacja lub ogłoszenie jest podpisywana loginem/nickiem podanym w rejestracji, chyba że osoba wysyłająca informację lub ogłoszenie w treści informacji lub ogłoszenia wpisze swoje imię i nazwisko.
  4. Osoba przesyłająca informację udziela Agencji Wydawniczej ,,Promocja'' (AWP) bezpłatnego nieograniczonego prawa do rozpowszechniania przesłanych informacji tekstowych i treści multimedialnych (zdjęcia, nagrania audio, wideo) i za pośrednictwem strony internetowej AWP oraz w innych mediach wydawanych przez AWP.
  5. Agencja Wydawnicza ,,Promocja'' może pozostawić informację bez reakcji, odpowiedzi i publikacji bez podania przyczyn.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
  7. Punkty 2, 3, 4 i 5 nie dotyczą Klientów sklepu internetowego.

LOGOWANIEZarejestruj się

NASZ SKLEP INTERNETOWY

PANORAMA MIELCA Małgorzata Kruk 2005, olej płótno 70x50 cm

236.50 zł

KSIĘGA JUBILEUSZOWA 100 ROCZNICY GIMNAZJUM I LICEUM w Mielcu

43.50 zł

Malarstwo francuskie bardzo stary obraz obraz olej

1882 zł

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Dodaj Ogłoszenie

Jeśli chcesz zamieścić artykuł, zaproszenie, informację,
relację audio, foto, wideo


Wypełbij poniszy formularz aby przesłać informacje do naszej redakcji

(maksymalnie 5 mb)

Akceptuje regulamin