Data dodania: 2008-07-13

Wieści Regionalne Nr 5/08 z 20 V 2008 r.

MIELECKI ,,KOMPLEKS’’ SPORTOWYW chwili, gdy powstają karkołomne plany rozbiórki stadionu, oddania terenu innej firmie na cele handlowe, czy też ewentualna budowa stadionu sportowego na tzw. błoniach mieleckich, będących w gestii Mieleckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, agendy samorządu miasta Mielca, może należałoby przypomnieć nigdy nie zrealizowane plany budowy, chyba największego w Polsce kompleksu sportowego, którego koncepcja i rozmach nawet dziś może budzić podziw
i uznanie.
   Plan pod nazwą „Ośrodek Sportowy FKS Mielec”
i „Ogólny Plan Realizacyjny Zagospodarowania Terenów Sportowych dla FKS Mielec”, powstał 8 kwietnia 1975 r.,
a jego głównymi projektantami byli: prof. dr A. Skoczek, mgr inż. E. Cembala i mgr inż. M. Kumela z Politechniki Krakowskiej. Legenda do tego planu obejmowała następujące obiekty:
1. Basen do nauki pływania
2. Gabinety odnowy
3. Pawilon szatniowo-sanitarny basenów otwartych
4. Basen otwarty 22 x 50 m
5. Kryte sztuczne lodowisko
6. Zaplecze techniczno-technologiczne
7. Ślizgawka otwarta
8. Tor jazdy szybkiej na lodzie
9. Trybuny stadionu L.A.
10. Stadion L.A. z płytą piłkarską
11. Płyta piłkarska
12. Płyty piłkarskie
13. Rzutnia dyskiem i młotem
14. Rzutnia oszczepem
15. Zespół boisk małych
16. Tor modeli latających
17. Zespół szkoleniowo-metodyczny
18. Zespół zieleni parkowej urządzonej
19. Parkingi
20. Stadion piłkarski z trybunami
21. Maszty oświetleniowe.
  W momencie przedstawienia planu niektóre obiekty już istniały, jak np. Stadion sportowy z trybunami i oświetle-niem, hala sportowa z basenem krytym i basen otwarty. Istniał też zaznaczony na planie hotel „Jubilat”. Natomiast nie było pozostałych obiektów, choć były rozplanowane boiska i do dziś jeszcze stoją trybuny stadionu oznaczonego na planie nr 10. Ciekawostką planu jest przeznaczenie do likwidacji bocznicy kolejowej do WSK „PZL-Mielec”.
   Plan w skali 1:1000 został uzgodniony w Powiatowym Zespole Urbanistycznym w Mielcu i podpisany z up. Naczelnika Powiatu  Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Komunikacji mgr inż. Andrzeja Madziarza oraz kierow-nika Zespołu mgr inż. arch. Stefana Majewskiego. Opraco-wanie, którego autorami byli mgr inż. A. Cembala
i J. Skulski powstało na podstawie planu tej części Mielca
z lat 1970-1971, sporządzonego na podstawie zdjęcia lotniczego z 1969 r. Pomiarów terenu dokonało Rze-szowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze (inż. Witold Szymczyk - naczelny inżynier, Janusz Cyprys  kierownik roboty i inż. Bronisław Duma  Inspektor Kontr.).
    Wydaje się, że plan ten mógłby być pomocny przy opracowaniu koncepcji obecnych terenów MOSiR
w Mielcu, które w latach 90. i po 2000 r. zagospodaro-wywane są przypadkowo i chaotycznie. Także nawet gdyby pogłoski o całkowitej rozbiórce stadionu w obecnym miejscu okazały się prawdą, plan ten mógłby przydać się do opracowania nowej koncepcji głównych obiektów sportowych w Mielcu.
    Może wtedy samorząd Mielca pozbyłby się „kompleksu” stadionu z trybunami, a plany o nowoczesnym kompleksie sportowym doczekałyby się w tej czy innej formie, realizacji.
W. GąsiewskiNa podstawie oryginalnego planu o wymiarach arkusza 140x79 cm, w posiadaniu Redakcji.

LOGOWANIEZarejestruj się

NASZ SKLEP INTERNETOWY

PANORAMA MIELCA Małgorzata Kruk 2005, olej płótno 70x50 cm

236.50 zł

KSIĘGA JUBILEUSZOWA 100 ROCZNICY GIMNAZJUM I LICEUM w Mielcu

43.50 zł

Malarstwo francuskie bardzo stary obraz obraz olej

1882 zł

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Dodaj Ogłoszenie

Jeśli chcesz zamieścić artykuł, zaproszenie, informację,
relację audio, foto, wideo


Wypełbij poniszy formularz aby przesłać informacje do naszej redakcji

(maksymalnie 5 mb)

Akceptuje regulamin