Data dodania: 2008-07-13

Wieści Regionalne Nr 4/08 z 28 IV 2008 r.

ZAINAUGUROWANE „STUDIA REGIONALNE”     25 kwietnia br. w Katolickim Ośrodku Kultury przy parafii Ducha Świętego w Mielcu odbyła się prezentacja rocznika naukowego „Studia Regionalne”, na którą przybyli m.in. Kazimierz Popiołek - poseł na Sejm RP, ks. mgr Waldemar Ciosek - proboszcz parafii Ducha Świętego i ks. Stanisław Składzień - proboszcz parafii Trójcy Przenajświętrzej w Mielcu. W prezentacji uczestniczyło też liczne grono zainteresowanych nowym rocznikiem naukowym, m.in. Anna Maciejak - przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Mielca, przedstawiciele bibliotek mieleckich, nauczyciele i osoby zainteresowane historią i kulturą regionalną. Natomiast Władysław Ortyl - senator RP, który nie mógł w prezentacji uczestniczyć osobiście przesłał list gratulacyjny.
    Na wstępie przywitał wszystkich ks. mgr Waldemar Ciosek, zapewniając, że parafia oraz jej Katolicki Ośrodek Kultury są otwarte na inicjatywę „Studiów Regionalnych”. Natomiast ks. dr hab. Janusz Królikowski - redaktor rocznika dokonał jego szczegółowej prezentacji, stwierdzając m.in., że „Studia Regionalne” łączą historię oraz tematykę społeczną zarówno Ziemi Mieleckiej, jak też i innych regionów kraju. Z kolei Włodzimierz Gąsiewski - wydawca rocznika, podkreślił, że nie przypadkowo prezentacja odbywa się w Katolickim Ośrodku Kultury zlokalizowanym przy parafii, ale też i na mieleckim Osiedlu Lotników, na terenie którego, jak i na mieleckiej Starówce i pobliskich osiedlach, nie ma żadnego Ośrodka Kultury. Wypowiedział się też poseł Kazimierz Popiołek, który mówił o ogromnym potencjale intelektualnym Mielca i Regionu, który „Studia Regionalne” mogą spożytkować.
    Rzeczywiście „Studia Regionalne” są nie tylko książką, ale też inicjatywą naukową i kulturalną. Jeszcze w tym roku powinien się ukazać kolejny rocznik, któremu towarzyszyć będą spotkania
i wykłady.
W. Gąsiewski, fot. Janusz StrzałaSPIS TREŚCI ,,Studiów Regionalnych" Nr 1/2007ks. Janusz Królikowski, „Studia Regionalne”. Na początku drogi;
Włodzimierz Gąsiewski, Budo-wanie pomostów;
Statua Pana Jezusa Nazareńskiego z Krywicz – Mielec, 17 lutego 2008 r.;
ks. Janusz Królikowski, Mielec-kie wspomnienie poświęcone trynitarzom;
ks. Janusz Królikowski, Z historii zakonu trynitarzy;
ks. Mirosław Łanoszka, Wy-zwoleni przez Chrystusa. Przesłanie duchowe statuy Pana Jezusa Nazareńskiego;
ks. Andrzej Witko, Ikonografia trynitarska;Rozprawy
Waldemar Basak, Formowanie się władzy komunistycznej na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1947;
Jacek Krzysztof Danel, Dar pułkownika Stefana Zamoyskiego dla narodu polskiego. Nieznana historia miecza króla Zygmunta Starego;
Irena Duszkiewicz, Funkcjono-wanie polityki regionalnej Unii Europejskiej na tle funduszy przedakcesyjnych;
Natalia Gancarz, Regionalizm wobec regionu;
Włodzimierz Gąsiewski, Kolo-nizacja niemiecka na Ziemi Mieleckiej od końca XVIII do połowy XX wieku;
Anna Gąsior, „Dzieje duszy łaską wyryte”. O debiutanckim tomiku księdza Jerzego Janeczka we wszystkim;
ks. Sylwester Jaśkiewicz, O potrzebie i znaczeniu historii według świętego Augustyna;
ks. Marek Kluz, Ponowoczesność jako wyzwanie moralne dla chrześcijańskiego wychowania dzieci;
ks. Piotr Łabuda,
Aleksandra Witkowska OSU, Księgi cudów – źródło do badań praktyk pątniczych na ziemiach polskich;Materiały
ks. Janusz Królikowski, Księga cudów z Krywicz. Świadectwo pobożności z przełomu XVIII i XIX wieku;
Księga cudów doznanych od Pana Jezusa Nazareńskiego w krzywickim kościele (wyd. Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski)
ks. Janusz Królikowski, Powiat mielecki w 1873 r. Cesarsko-Królewska Komisja Szacunkowa, Opis powiatu mieleckiego (wyd. Krystyna Gargas-Gąsiewska, Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski)
ks. Janusz Królikowski, Z życia i działalności błogosławionego Romana Sitki;
Bł. ks. Roman Sitko, Listy (wyd. ks. Janusz Królikowski)Omówienia i recenzje
Vitalina i Michał Pastuchowie, Pieśni ludu krakowskiego. Krakowiacy Wschodni, oprac. Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007, ss. 224 (Natalia Gancarz);
Stanisław Potępa, Z życia półświatka, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów 2007, ss. 238 (Natalia Gancarz);
Marta Burghardt, Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły – Wincenty Bałys, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, ss. 100 (Anna Gąsior);
Z podróży na wyspy słowa. Pierwszy Almanach Twórców Grupy Literackiej „Słowo”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, Mielec 2007, ss. 152 (Anna Gąsior);
Marek Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 776 (ks. Janusz Królikowski);
Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2005, ss. 684 (ks. Janusz Królikowski);
Paweł Jasienica, Pamiętnik, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ss. 230 (ks. Janusz Królikowski);
Jerzy Jurkiewicz, Ambrozjańska koncepcja wolności religii chrześcijańskeij w świetle relacji Ambrożego z Mediolanu z dworem cesarskim, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, ss. 245 (ks. Januz Królikowski);
Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 285 (ks. Janusz Królikowski);
Marek Wrede, Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, ss. 227 (ks. Janusz Królikowski);
Sławomir Zych, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, Mielec 2006, ss. 72 (ks. Janusz Królikowski);
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Przewodnik – pomniki, tablice pamięci i mogiły ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) w latach 1939-1947, Wrocław 2007, ss. 301 (ks. Józef Mandziuk);
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946. Wrocław 2007, ss. 879 (ks. Józef Mandziuk).„Studia Regionalne” 1 (2007) Rocznik do nabycia jest w antykwariacie Mielec, ul. Mickiewicza 7. Księgarni Dębickich i innych księgarniach w Mielcu, w sprzedaży wysyłkowej przez Redakcję „Wieści Regionalnych” oraz w internecie, w portalu allegro, wejście ze strony www.promocja.mielec.pl

LOGOWANIEZarejestruj się

NASZ SKLEP INTERNETOWY

PANORAMA MIELCA Małgorzata Kruk 2005, olej płótno 70x50 cm

236.50 zł

KSIĘGA JUBILEUSZOWA 100 ROCZNICY GIMNAZJUM I LICEUM w Mielcu

43.50 zł

Malarstwo francuskie bardzo stary obraz obraz olej

1882 zł

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Dodaj Ogłoszenie

Jeśli chcesz zamieścić artykuł, zaproszenie, informację,
relację audio, foto, wideo


Wypełbij poniszy formularz aby przesłać informacje do naszej redakcji

(maksymalnie 5 mb)

Akceptuje regulamin